Nederlands  |  Deutsch  |  Fran├žais

Disclaimer en cookies

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op het gebruik van de websites van ToornendPartners.

 

Cookies
Onze websites plaatsen alleen cookies om de taalkeuze te onthouden.

 

Aansprakelijkheid
De inhoud van onze websites is zorgvuldig samengesteld. Het doel van de websites is om bezoekers te informeren over de activiteiten, de kennis en de ervaring van ToornendPartners. ToornendPartners is niet aansprakelijk wanneer onderdelen van deze websites niet werken of als informatie op deze websites onjuist, onvolledig of verouderd is. Uw melding aan info@toornend.com over onjuiste, onvolledige of verouderde informatie wordt overigens gewaardeerd. De informatie op onze websites is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Bezoekers van onze websites kunnen geen rechten ontlenen aan de op onze websites aangeboden informatie. ToornendPartners is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de websites en de informatie die daarop wordt aangeboden.

 

Koppelingen
Op onze websites kunnen links voorkomen naar websites van derden waarop ToornendPartners geen invloed heeft. ToornendPartners kan daarom geen enkele garantie geven of verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de juiste werking van de betreffende links, de juistheid van de op de gelinkte websites gepubliceerde informatie, de verwerking van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door die websites.

Het is mogelijk dat op onze websites zogenoemde embedded content is geplaatst, zoals een video. Door het laden van deze content kan de website waarop deze content staat cookies plaatsen. ToornendPartners heeft daarop geen invloed.

 

Copyright
Alle teksten en afbeeldingen op onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van ToornendPartners, tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld met een naamsvermelding van degene bij wie het betreffende recht rust. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ToornendPartners niet toegestaan om de inhoud van onze websites geheel of gedeeltelijk over te nemen, te kopiëren of op enigerlei wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

Degene die meent te beschikken over het auteursrecht of het intellectueel eigendom van een op onze websites gepubliceerde afbeelding of tekst kan zich wenden tot info@toornend.com. ToornendPartners kan de betreffende afbeelding of tekst dan in overleg met de rechthebbende aanpassen of verwijderen of een bronvermelding daarbij opnemen.

Referenties