English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Haalbaarheidsonderzoek

Een planvoornemen komt meestal voort uit een nieuwe huisvestingsbehoefte of uit een knelpunt in de bestaande huisvesting. Snel worden de eerste (wilde) ideeën en oplossingen bedacht. Welke zijn haalbaar en welke niet? Met een haalbaarheidsanalyse scheidt ToornendPartners in een vroeg stadium veelbelovende ideeën van luchtkastelen.

 

Haalbaarheid hangt ondermeer af van ruimtelijke en planologische kaders, van technische en budgettaire mogelijkheden, van de potentiële marktwaarde en commerciële opbrengsten. ToornendPartners richt zich op deze aspecten van het plan. In een korte risicoanalyse geven wij bedreigingen aan en desgewenst bedenken wij varianten.

 

Omdat ToornendPartners bouwtechnische kennis en expertise op het gebied van commercieel vastgoed heeft, kunnen mogelijke opbrengsten van vastgoed, dan wel de kosten om vastgoed op de markt te brengen in de analyse worden meegenomen. Zo ontstaat een compleet beeld van alle (on)mogelijkheden.