English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Inspecties

Er zijn verschillende redenen om gebouwinspecties uit te voeren. ToornendPartners heeft de deskundigheid om die inspecties uit te voeren.

 

Opleveringsinspecties
Bij de oplevering van een project gaat de verantwoordelijkheid voor het gebouw over van de aannemer naar de eigenaar en start de onderhoudsperiode. De aannemer moet daarna vaak nog een aantal restpunten afhandelen. Het is belangrijk om die restpunten bij oplevering nauwgezet vast te hebben gelegd. ToornendPartners voert vooropnames en opleveringsinspecties uit, begeleidt de oplevering en stelt een opleverrapport op.

 

Onderhoudsinspecties
ToornendPartners verricht conditiemetingen die de basis vormen bij het opstellen of het actualiseren van een meerjarenonderhoudsplan. Onderhoudsplannen zijn onmisbaar bij professioneel vastgoedbeheer en verplicht bij subsidieaanvragen voor monumenten (SIM).

 

Gebreken, schade en gevolgschade
ToornendPartners wordt regelmatig gevraagd om een bouwtechnisch probleem en mogelijke gevolgschade te analyseren: bijvoorbeeld vochtproblemen en verborgen gebreken. Verborgen gebreken ontstaan tijdens de bouw door toepassing van ongeschikte producten of door ondeskundige verwerking. Gebreken openbaren zich doorgaans na afloop van de garantieperiode. ToornendPartners zoekt de mogelijke oorzaken en stelt oplossingen voor inclusief kostenramingen. Desgewenst kan ToornendPartners een deskundigenrapport opstellen ten behoeve van een rechtsgang.