English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Onderhoudsplannen

Onderhoud
Periodiek onderhoud is noodzakelijk om een gebouw in goede staat te houden zodat het zijn waarde behoudt. Een meerjarenonderhoudsplan is het instrument dat de verwachte onderhoudsactiviteiten en de -kosten weergeeft voor een bepaalde periode. ToornendPartners adviseert bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan over de looptijd en de gewenste conditie conform NEN 2767 en berekent de jaarlijkse onderhoudskosten, eventueel met indexering.

 

Onderhoud is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van eigenaar en gebruiker. Indien gewenst, maakt ToornendPartners een verdeling van onderhoudstaken op basis van de huurovereenkomst. Als er (nog) geen afspraken zijn gemaakt, dan kan ToornendPartners daarover adviseren.

 

Levensduur of duur leven
De totale exploitatiekosten van een gebouw zijn hoger dan de eenmalige investeringskosten. In de definitie- en ontwerpfase kunnen de exploitatiekosten eenvoudig beïnvloed worden. Als bij de realisatie doeltreffend wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, dan zullen de energie- en onderhoudskosten tijdens de gebruiksfase lager zijn. In de ontwerpfase dient de juiste balans te worden gevonden tussen investeringskosten en levensduurkosten. Om keuzes inzichtelijk te maken kan ToornendPartners Life Cycle Cost berekeningen van een ontwerp maken, waarin de investeringskosten en de huisvestingskosten volgens NEN 2748 worden geraamd.