English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Plantoetsing

In projecten wordt in fasen toegewerkt naar het eindresultaat. Om een succesvol eindresultaat te waarborgen, moet bij elke stap moet de vraag worden bevestigd dat nog steeds wordt voldaan aan de uitgangspunten. Met (periodieke) toetsingsresultaten kan bijsturing plaatsvinden en het proces doeltreffend worden beheerst.

 

ToornendPartners levert een breed scala aan toetsingen bijvoorbeeld integrale toetsing bij faseafsluitingen of toetsing van afzonderlijke producten met aandachtspunten zoals plankwaliteit, planning, kosten, onderhoud- en exploitatieprognoses.

 

Op het gebied van kosten zijn verschillende toetsingen mogelijk zoals budgettoetsing of juiste besteding (due diligence). De toetsing wordt in heldere rapportages gepresenteerd. Daarbij gaat veel aandacht uit naar maatregelen die nodig zijn voor bijsturing. Dit stelt u in staat om met volledige informatie beslissingen te nemen voor het vervolg.