English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is de opdrachtomschrijving voor ontwerpers omdat daarin het gewenste eindresultaat is vastgelegd in de vorm van eisen en randvoorwaarden. Het moet een leesbaar verhaal zijn waarin de opdrachtgever en gebruikers zich herkennen, concreet en eenduidig om interpretatieverschil te voorkomen en tegelijk inspirerend voor ontwerpers.

 

Het PvE is geen droge opsomming van oppervlakken met relatieschema’s en technische eisen. Wij omschrijven uw bedrijfsproces, houden interviews met gebruikersgroepen en maken ons de karakteristieken en specifieke wensen van uw organisatie eigen. Daar voegen wij onze deskundigheid aan toe.

 

De eisen moeten in balans zijn met de investeringskosten. Daarom vindt toetsing plaats aan het budget. Indien nodig, adviseren wij over bijstelling zodat het PvE alleen eisen bevat die binnen het budget gerealiseerd kunnen worden.

 

Het PvE is, samen met het budget en de planning, het kwalitatief en kwantitatief toetsingskader. Bij het schrijven het PvE geven wij de eisen duidelijk weer en op dezelfde wijze wordt het ontwerpresultaat beoordeeld. In één oogopslag is duidelijk of het ontwerpresultaat voldoet en waar bijsturing noodzakelijk is.