English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Theater en -techniek

Theaters, schouwburgen en concertgebouwen zijn bijzondere gebouwen waarin professionals en artiesten werken voor de ontspanning van publiek. Ze beschikken over specifieke, hoogwaardige techniek die geheel ten dienste van de uitvoering staat en onzichtbaar is voor het publiek. De complexe, logistieke processen bevinden zich letterlijk achter de schermen.

 

De bouw van een nieuw theater en de aanpassingen van een bestaand theater vragen om een projectmatige aanpak. Onderhoud, renovatie en aanpassingen moeten doorgaans in het zomerreces worden uitgevoerd. Hierbij komen onze kennis en ervaring met bouw- en projectmanagement samen met onze actuele, specialistische kennis van state-of-the-art-theatertechniek. Deze kennis zetten wij graag in bij het opstellen van Programma’s van Eisen en het verzorgen van aanbestedingsprocedures maar ook voor de integrale advisering en projectbegeleiding.

 

ToornendPartners is productonafhankelijk. In de betrekkelijk kleine, specialistische branche wordt ToornendPartners gevraagd door opdrachtgevers die maatwerk verlangen en zich niet tevreden laten stellen met standaardadviezen. Op het gebied van toneeltechniek en theaterbouw blijkt behoefte te zijn aan de no-nonsense-wijze waarop ToornendPartners technische vraagstukken oppakt.

 

Inmiddels heeft ToornendPartners diverse mechaniseringprojecten begeleid en een breed spectrum aan theatertechnische adviesprojecten en aanbestedingen succesvol afgerond. Onze specialistische dienstverlening is uitgebreid met specifieke meerjarenonderhoudsplannen en onderhoudscontracten voor theatergebouwen. De integrale visie en aanpak van ToornendPartners is ook hierop van toepassing.