English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Onafhankelijk

ToornendPartners is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwen en gebouwen met ruim 45 jaar ervaring. ToornendPartners is gespecialiseerd in projectmanagement en advisering bij overheids- en bedrijfshuisvesting, musea, theaters, scholen, huisvesting voor de gezondheidszorg en gebiedsontwikkeling, in waardebepalingen, marktanalyse en haalbaarheidsonderzoek van vastgoed.

 

ToornendPartners kenmerkt zich door een informele en hechte samenwerking. Het uitwisselen van kennis en ervaring en een positief kritische houding, zowel intern als extern, zijn kenmerkend voor ToornendPartners. Wij geven opdrachtgevers onafhankelijk advies waarin hun belang volledig centraal staat. Dit is gewaarborgd omdat het eigendom van ons bureau in handen is van een team van partners die dagelijks vorm en invulling geven aan het werk. Er zijn geen banden of allianties met derden.

 

De partners zijn:
ing. Jean A.M.J. Hilgersom, directeur/senior adviseur
mevrouw mr. ir. K. Lian The, adjunct-directeur/senior adviseur
ir. Rob A.W. van Gemert, opdrachtleider/senior adviseur


Werken bij ons? Kijk hier voor onze vacatures.