English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Maatschappelijk betrokken

ToornendPartners onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is als intern beleid uitgewerkt in ons Kwaliteitshandboek. MVO werkt door in projecten, bijvoorbeeld in Programma’s van Eisen en aanbestedingsprocedures. Daarin geeft ToornendPartners aandacht aan energievraagstukken, herkomst en milieubelasting van materialen en dergelijke. Deze eisen hebben we onszelf ook opgelegd in ons inkoopbeleid.

 

Overdracht en delen van kennis is een van de speerpunten van MVO. Onze medewerkers worden intern opgeleid. ToornendPartners biedt tevens stage-, onderzoeks- en afstudeerplaatsen aan, ook voor de ondersteunende bedrijfsprocessen. ToornendPartners heeft het ECABO-certificaat van erkenning als leerbedrijf. Andere toegepaste vormen van kennisoverdracht zijn bijvoorbeeld gastdocentschap bij de Reinwardt Academie, lezingen en workshops.

 

Wij zetten onze kennis en tijd steeds vaker om niet in ter ondersteuning van culturele en maatschappelijke organisaties. Juist in deze tijd van een terugtredende overheid zijn die organisaties op eigen middelen toegewezen. Sinds 2005 participeert ToornendPartners actief via Cultuur-Ondernemen (voorheen Kunst & Zaken) in diverse expertprogramma's waar wij coaching en begeleiding geven aan cultuurorganisaties bij vraagstukken op het gebied van bouwen en gebouwen. Verdere steun wordt gegeven in de vorm van sponsoring, advertentiebijdragen en bedrijfslidmaatschappen in zowel binnen- als buitenland. Circa 5% van de jaaromzet wordt op deze wijze ingezet.