English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Contractmanagement

Contractmanagement behelst het komen tot overeenkomsten, het toezien op de naleving van de contractuele afspraken en de controle op de facturatie. Bij bouwprojecten zijn veel adviserende en uitvoerende partijen betrokken die moeten samenwerken om een optimaal eindresultaat te behalen. Met al deze partijen moeten op elkaar afgestemde afspraken worden gemaakt over te leveren prestaties, verantwoordelijkheden en beheersing van risico’s. De honorering hiervoor moet daarmee in overeenstemming zijn zodat de opdrachtgever een goede prijs/kwaliteitverhouding krijgt.

 

Vanuit een technische achtergrond overziet ToornendPartners de commerciële, technische en juridische aspecten die bij contractvorming aan de orde komen. Redenerend vanuit de wensen van de opdrachtgever wordt een contractstrategie opgezet, waarna de juiste partijen worden geselecteerd en overeenkomsten worden opgesteld.

 

ToornendPartners ziet namens de opdrachtgever toe op naleving van de overeenkomsten en beoordeelt of de facturatie in overeenstemming is met de geleverde prestaties.