English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Kostenbeheersing

Een project heeft alleen kans van slagen als de wensen en eisen van de opdrachtgever in evenwicht zijn met het investeringsbudget. Het vergt soms passen en meten om dit evenwicht te vinden, maar de uitkomst moet zijn dat alle prioriteiten met de beschikbare middelen gerealiseerd kunnen worden; ofwel een Programma van Eisen met een passend budget.

 

Kostenbeheersing en -bewaking zijn belangrijke onderdelen van ons dienstenpakket. Budgetbewaking gaat verder dan registratie van verplichtingen en facturen zoals in een bedrijfsadministratie. Wij verdelen het projectbudget in deelbudgetten; kostenbewaking vindt op een gedetailleerd niveau plaats, ook voor kleine uitgaven. Door reële prognoses kunnen mogelijke budgetoverschrijdingen vroegtijdig worden bijgestuurd.

 

ToornendPartners heeft BudPro ontwikkeld, een applicatie voor budgetbeheer. BudPro werkt duidelijk en transparant en geeft alle gewenste overzichten om de opdrachtgever te informeren. BudPro kan ingezet worden naast de financiële administratie van de opdrachtgever zodat dubbele controle mogelijk is.