English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Planning

Elk goed gedefinieerd project heeft een duidelijk begin- en eindpunt. In de tussenliggende tijd moeten verschillende partijen diverse activiteiten ontplooien om het projectresultaat te bereiken. Veel activiteiten zijn afhankelijk van voorgaande activiteiten. In een goede planning zijn de juiste relaties gelegd en reële doorlooptijden bepaald. Wanneer uitlopende activiteiten consequenties hebben voor de kwaliteit, de kosten of de totale planning, dan is sprake van het kritieke pad. Dat pad moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.

 

Het bekende en eenvoudige balkenschema geeft verschillende activiteiten en relaties weer maar is beperkt in het aangeven van het vroegst en laatst mogelijke startmoment van een activiteit. Dat is met name van belang bij complexe projecten waarbij de ruimte in de planning belangrijk is. Daarvoor is de minder bekende netwerkplanning een geschikt medium. Wij beheersen deze verschillende planningstechnieken.