English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Projectaanpak

Projecten kenmerken zich door tijdelijke samenwerking. De belangrijkste voorwaarden voor harmonieuze, constructieve samenwerking zijn een duidelijk omschreven eindresultaat en afspraken wie wanneer iets moet doen. Efficiënte en productieve samenwerking is de beste waarborg voor het welslagen van projecten. Een goede projectorganisatie is slagvaardig en stelt de opdrachtgever in staat om met de juiste informatie tijdig beslissingen te nemen.

 

Bij aanvang van elk project stellen wij de vragen wat?, hoe? en wie?. Het Programma van Eisen geeft antwoord op de vraag wat? Ons Plan van Aanpak geeft aan hoe het eindresultaat het best kan worden bereikt en welke expertise (wie?) nodig is.


In het Plan van Aanpak wordt een op de opdrachtgever en het project afgestemde projectorganisatie vormgegeven met afspraken over budget, planning en communicatie.


Het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak vormen samen de basis voor de opdracht aan de ontwerpers en adviseurs. ToornendPartners bewaakt, stuurt en begeleidt het project aan de hand van die afspraken.