English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Risicobeheersing

Voor ToornendPartners is risicobeheersing een vanzelfsprekend onderdeel van projectmanagement. Het tijdig signaleren van potentiële risico’s, de gevolgen daarvan in beeld hebben en adequate maatregelen formuleren is een belangrijke voorwaarde om een project tot een succesvol eind te leiden.

 

Tijdens de begeleiding van ontwerp- en bouwprojecten zijn wij kritisch en prikkelen alle disciplines om potentiële risico’s bij elke ontwerpbeslissing mee te wegen. ToornendPartners kan ook als onafhankelijk risicomanager optreden, bijvoorbeeld bij complexe projecten waarbij risicomanagement als aparte discipline wordt beschouwd.

 

ToornendPartners levert tevens gerichte risicoanalyses voor lopende projecten. Met frisse blik beschouwen wij het project voor de opdrachtgever. Afhankelijk van de projectfase gaat de analyse in op specifieke onderdelen zoals ontwerprisico’s, organisatierisico’s of uitvoeringsrisico’s. De analyse resulteert in aanbevelingen om de kans van het optreden van mogelijke risico’s te verminderen of om de gevolgen te beperken.