English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Aanbestedingsadvies

Projecten kenmerken zich door de veelheid aan betrokken disciplines, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. Elk project vraagt om specifieke deskundigheden. De kunst is om die deskundigheden bij elkaar te krijgen.

 

Overheden en publieke instellingen zijn aanbestedingsplichtig. Aanbesteden is geen last, maar een middel om op verantwoorde en transparante wijze marktpartijen te selecteren die het meest geschikt zijn om een opdracht met de beste kwaliteit uit te voeren voor een marktconforme prijs.

 

Aanbesteden is een multidisciplinair proces waarbij onze kennis van het vakgebied en de aanbestedingsregelgeving samenkomen. Afhankelijk van de aard, de omvang en de uitwerking van het project adviseren wij over de toe te passen regels, de meest geschikte procedure is en de te hanteren proportionele criteria. ToornendPartners begeleidt de gehele procedure tot en met de definitieve gunning op een transparante wijze met het oogmerk dat marktpartijen een eerlijke kans moeten krijgen.

 

Indien wij onvoldoende productkennis hebben dan stellen wij voor om een deskundige in te schakelen die de vraagspecificatie opstelt en de technische beoordeling uitvoert. Immers, niemand heeft overal verstand van.

 

Wij beheersen de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en het ARW2012. Wij onderschrijven Kompas Light voor de aanbesteding van architectendiensten. Een selectie van afgeronde door ons opgezette en begeleide aanbestedingsprocedures vindt u hier.