English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Herbestemming

Herbestemming van vastgoed is het geschikt maken van gebouwen voor een andere functie. Daardoor wordt duurzaam gebruik gemaakt van een reeds bestaande structuur. De leefomgeving is gebaat bij duurzame en zorgvuldige ontwikkeling om leegstand tegen te gaan en om de maatschappelijke of culturele waarde van gebouwen te behouden.

 

Herbestemming vergt vaak een langdurig traject dat leidt tot een buitengewoon resultaat omdat nieuwe functies in een gebouw de economische en maatschappelijke waarden verhogen. Dit verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.

 

ToornendPartners onderzoekt aan welke nieuwe functies behoefte is en welke daarvan in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. Technisch onderzoek naar de bouwkundige staat en naar de mate waarin ingrepen mogelijk zijn, geeft daar duidelijkheid over.

 

Vervolgens brengt ToornendPartners kosten en potentiële opbrengsten in beeld en worden voorwaarden geformuleerd om duurzaam gebruik mogelijk te maken. ToornendPartners onderzoekt aspecten zoals marktwaarde, financierings- en subsidiemogelijkheden.

 

ToornendPartners heeft met haar kennis op het gebied van bouwen en gebouwen alle expertise in huis om het proces van duurzame herbestemming succesvol te begeleiden.