English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Huisvestingsstrategie

Huisvesting is het visitekaartje van uw organisatie en een bedrijfsmiddel dat het primaire proces van uw organisatie efficiënt moet ondersteunen. Huisvestingskosten en –lasten moeten zo laag mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan functionaliteit, flexibiliteit, toekomstmogelijkheden en duurzaamheid. ToornendPartners heeft de deskundigheid en creativiteit om opdrachtgevers te helpen bij dergelijke afwegingen.

 

Wij analyseren uw organisatie en uw huisvestingsbehoefte op korte en lange termijn. Naast oppervlakken, inrichting, logistiek en technische aspecten, betrekken wij financiële parameters in het onderzoek voor exploitatie en de afweging tussen eigendom of huren.

 

Vervolgens maken wij een scenariostudie waarin aanpassing van de bestaande huisvesting, nieuwbouw en alternatieve locaties worden gepresenteerd. Afwegingen worden gemaakt op basis van investeringskosten, tijd, consequenties voor medewerkers en dienstverlening, milieuaspecten, ruimtelijkeordeningsprocedures, risico’s en kansen.

 

Op basis van analyse en studie legt ToornendPartners een concreet ad¬vies voor ter besluitvorming. Wij bieden tevens ondersteuning en begeleiding om het gekozen scenario te verwezenlijken.