English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Lange Termijn Huisvestingsplan

Strategisch beleidsdocument
Sinds 2004 zijn alle zorginstellingen verplicht om een Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) op te stellen en vierjaarlijks te actualiseren. Een LTHP is een strategisch beleidsdocument waarin de zorginstelling haar zorgvisie vertaalt naar de huisvestingsbehoefte om (toekomstige) investeringen te verantwoorden.

 

Aanpak
ToornendPartners vertaalt de visie van de zorginstelling naar consequenties voor de huisvesting. De consequenties kunnen leiden tot aanpassingen, afstoten of verwerven van huisvesting. ToornendPartners onderzoekt de technische kwaliteit en de bruikbaarheid van de bestaande huisvesting. Daarnaast wordt ondermeer gekeken naar de (exploitatie)kosten en mogelijke optimalisaties daarin.

 

Resultaat
ToornendPartners stelt een helder strategisch advies op, waarin ondermeer de onderzoeksresultaten zijn opgenomen, de op korte termijn te zetten stappen en een langetermijnplanning voor de realisatie van gestelde doelen inclusief de financiële consequenties.

 

ToornendPartners heeft deskundigheid om mutaties in de vastgoedportefeuille te begeleiden en om het complete projectmanagement bij nieuwbouw, verbouw en renovatie te voeren.