English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Organisatieadvies

De rijke ervaring van ToornendPartners om complexe processen vorm te geven in de bouw en deze te leiden, is ook buiten het bouwproces uitstekend toepasbaar. Uiteindelijk dient een gebouw de organisatie en de primaire en secundaire processen van die organisatie.

Het is niet mogelijk om advies te geven over huisvesting en de totstandkoming daarvan zonder de organisatie van de opdrachtgever en eindgebruiker volledig te doorgronden en te begrijpen. Door de jaren heen is de bouwervaring van het bureau met succes vertaald naar het vormen van organisaties en hun werkprocessen, waarbij de kennis die nodig is om een tijdelijke projectorganisatie te vormen, ingezet is om lijnorganisaties te vormen. Processen die bij het projectmatige werken behoren, kunnen ook goed geïmplementeerd worden om werkprocessen van lijnorganisaties beheersbaar en stuurbaar te maken.

Door ook deze vraagstukken vanuit een holistische analytische blik te beschouwen en aan te pakken, slaagt ToornendPartners erin om ook op dit vlak een goede partner te zijn voor opdrachtgevers.