English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Projectanalyse

ToornendPartners wordt vanwege eerder bewezen diensten soms ingeschakeld om vastgelopen projecten weer vlot te trekken. Vastgelopen projecten leiden tot een neerwaartse spiraal: wantrouwen, stijgende kosten en kwaliteitsverlies. ToornendPartners is in staat om de neerwaartse spiraal doorbreken, bouwen moet een feest zijn.

 

ToornendPartners is in staat om projecten en processen in korte tijd te analyseren en te doorgronden. Met een onafhankelijke, frisse blik analyseren wij de contracten, de projectorganisatie, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de verhouding tussen het budget en de wensen en eisen en de allocatie van de projectrisico’s. Vervolgens beoordelen wij hoe de projectorganisatie functioneert, in hoeverre gemaakte afspraken werkbaar zijn en of die worden nageleefd.

 

Vanwege deze ervaring wordt ToornendPartners ook achteraf gevraagd om projecten en processen te analyseren. Omdat projecten lang lopen en er personele wisselingen bij de opdrachtgever zijn, is de projectkennis na verloop van tijd verdwenen.

 

ToornendPartners treedt ook op als ervaringsdeskundige bij arbitrages ter ondersteuning van het advocatenteam.