Nederlands  |  English  |  Français

Aanbestedingsplanner 2016 versie 3

03.04.2017 _ ToornendPartners heeft het in excel ontwikkelde model om aanbestedingsprocedures te plannen opnieuw verbeterd. De aanbestedingsplanner is gebaseerd op de termijnen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 voor Europese (niet-)openbare procedures en op het ARW 2016 voor nationale (niet-)openbare procedures en de meervoudig onderhandse procedure. De planner verwijst voor de termijnen naar de relevante artikelen in de wet en het ARW. De minimumtermijnen kunnen worden verruimd zodat de procedure precies op maat gepland kan worden. De verbeteringen in de derde versie die vandaag is gepubliceerd betreft de toevoeging van het kalenderoverzicht zodat de procedure in een oogopslag duidelijk is. De aanbestedingsplanner 2016 R3 is hieronder gratis te downloaden.

Referenties