English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Bouwhistorisch onderzoek

De eigenaar of gebruiker van een gebouw met monumentale waarde kan dat gebouw niet zomaar aanpassen. In de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning wordt getoetst of de aanpassing voldoet aan de monumentenwet. Daarvoor moet de vergunningverlener weten welke cultuurhistorische waarde het gebouw heeft. Hiervoor is een bouwhistorisch onderzoek nodig waarmee besluitvorming over restauratie, verbouwing of herbestemming van het gebouw op een weloverwogen manier kan plaatsvinden.

 

ToornendPartners heeft de deskundigheid om dit onderzoek uit te voeren. In het bouwhistorisch onderzoek wordt objectief onderzocht wat de bouwhistorische kenmerken van het gebouw zijn. Wij maken een uitgebreide analyse naar de bouw-, verbouw- en gebruiksgeschiedenis waarbij wij de context, vorm, constructie, materialen en andere specifieke kernmerken beschouwen. Er zijn verschillende vormen van diepgang voor het bouwhistorisch onderzoek mogelijk. Het doel van het onderzoek bepaalt welke vorm geschikt is.

 

ToornendPartners