Museum van Bommel van Dam

Venlo

Museum van Bommel van Dam heeft een unieke collectie moderne kunst. Het gebouw waarin het museum is gehuisvest is gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw en is op een aantal gebouwaspecten gedateerd. Tijdens het uitgevoerde onderzoek is geconstateerd dat het gebouw achterstallig onderhoud heeft en functionele tekortkomingen kent. Het museumgebouw is eigendom van de gemeente Venlo.

In opdracht van de gemeente Venlo in samenspraak met het museum heeft ToornendPartners en BMC gezamenlijk onderzocht op welke wijze het museumgebouw aangepast kan worden zodat ten minste de functionele tekortkomingen verholpen worden en daarbij aan te geven welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Het onderzoek maakt daarnaast inzichtelijk welke aanvullende mogelijkheden er zijn om de publieks- en overige ruimten beter te laten functioneren voor toekomstige en duurzame exploitatie.

Afbeeldingen | Beschrijving