English  |  Deutsch  |  Fran├žais

BIM

Wat BIM is
BIM houdt de gemoederen in de hedendaagse ontwerppraktijk flink bezig. BIM betekent Bouw Informatie Model. BIM is meer dan driedimensionaal tekenen. BIM is de volgende stap in de ontwikkeling van het ontwerpproces, ingrijpender dan de stap van tekentafel naar CAD. BIM is een digitaal 3D gebouwmodel waaraan relevante informatie is toegevoegd. Door die informatie ‘weten’ de objecten in het model precies wat en waar ze zijn: kolommen, balken, vloeren, muren, deuren, ramen, installaties, kanalen enzovoorts. Die informatie wordt in alle fasen gebruikt, vanaf de ontwerpfase tot en met de exploitatiefase.

 

Little BIM en BIG BIM
Men spreekt van ‘Little BIM’ als een ontwerper een bouwinformatiemodel maakt zoals hij ‘vroeger’ een CAD-tekening maakte. De ontwerper voegt informatie toe aan het model voor de realisatie en geeft dat model door aan de constructeur en de installatieadviseur. Zij passen ieder voor zich op dezelfde manier hun eigen ontwerpen in.
Bij ‘BIG BIM’ werken de ontwerpers tegelijk in en aan het model. De informatie in het model is geschikt om het gebouwbeheer in de toekomst adequaat aan te pakken.


Nieuwe afspraken
Het BIM-proces is de samenwerking tussen de ontwerpers, de opdrachtgever en de bouwers. Voor aanvang van het project moeten afspraken worden gemaakt over de fasering van het ontwerpproces en de goedkeuringsmomenten door de opdrachtgever. De gebruikelijke projectfasering en -planning zijn niet goed bruikbaar in een BIM-proces. De traditionele VO- en DO-fase zijn vermengd. De projectafspraken betreffen het uitwerkingsniveau (LOD, level of detail) gedefinieerd in een schaal van 100 tot en met 500. ToornendPartners legt deze afspraken vast in een BIM-protocol. In het BIM-protocol worden tevens afspraken gemaakt over de taakverdeling, verantwoordelijkheden en werkafspraken, het modelbeheer, clash control, presenteren en visualiseren, wijzigingsbeheer en dergelijke. De branchevoorwaarden DNR2011 en de Standaard Taakbeschrijving STB2009 moeten op het BIM-proces worden aangepast. Dat geldt ook voor de UAV. TNO heeft deze aanpassingen in voorbereiding.

 

Duurzaam bouwen in BIM
BIM kan een belangrijke bijdrage leveren bij duurzaam ontwerpen. Door continue aanscherping van de Energieprestatienorm is het nuttig om al bij aanvang van het ontwerpproces daglicht-, isolatie- en ventilatieberekeningen te maken. Met een BIM-model kunnen zelfs bij een laag uitwerkingsniveau al vroeg in het ontwerpproces simulaties worden uitgevoerd en berekeningen worden gemaakt, zoals waterberging, bezonning, passieve verwarming of koeling.

 

Coördinatie
De beloofde voordelen van BIM kunnen alleen door samenwerking van alle betrokkenen in het ontwerp- en bouwproces worden waargemaakt. Daarvoor zijn goede afspraken nodig tussen alle betrokkenen, van de opdrachtgever en de architect tot en met de aannemers en de onderaannemers. Die afspraken vormen het fundament van een succesvol BIM-project: een doorwrocht ontwerp dat naadloos aansluit op de wensen en ambities van de opdrachtgever, een efficiënte uitvoering met gereduceerde faalkosten en adequaat gebouwbeheer.

 

ToornendPartners